PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

PK-18
Za organe sluha

Cena: 2800,00 rsd

PREPORUČUJE SE ZA:
- prevenciju preranog starenja,
- početne faze senzorineuralnog sluha,
- otitis i njegovih implikacija,
- oštećenja bubne opne,
- zvukovne traume i kontuzije.