PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

PROIZVOD NAUČNIKA

Plod rada vodećih naučnika. Peptidi su proizvod Sankt-Peterburškog instituta za bioregulaciju i gerontologiju, jednog od vodećih svetskih instituta u oblasti podmlađivanja i produženja života.