PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

POKLON VAUČER ZA PEPTIDNU TERAPIJU

Cena: kontatirajte nas za cenu

Vaučeri od 1.500,00  i  500,00 dinara

Opis

  • Prilikom kupovine prve mesečne doze tečnog peptida, dobijate vaučer u vrednosti od 500,00 dinara koji možete da iskoristite prilikom kupovine treće mesečne doze tog istog peptida.

  • Prilikom kupovine prve mesečne doze kapsuliranog peptida, dobijate vaučer u vrednosti od 1.500,00 dinara koji možete da iskoristite prilikom kupovine treće mesečne doze istog peptida.

  • Vaučeri se mogu iskoristiti isključivo ako imate kupovinu istih peptida tri meseca bez prekida , u kontinuitetu , na primer, kupujute peptid PK 02 u  januaru , februaru i martu, ili junu , julu i avgustu ...itd. Ukoliko napravite prekid u kupovini peptida  jedan ili više meseci vaučeri se NE mogu iskoristiti.