PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

sajam za treće doba

Bili smo na sajmu ZA TREĆE DOBA

Družili smo se sa posetiocima našeg štanda , sa zadovoljnim korisnicima naših preparata, primili pohvale ,sugestije i stekli nova iskustva, jer nas ona unapređuju i razvijaju.

Zdravlje je jedno od najvećih blagoslova, treba ga ceniti! Zdravlje nije sve , ali bez zdravlja sve je ništa.

Treba hodati ,igrati , vežbati,smejati se ,biti strpljiv,ljubazan, probati nešto novo, biti pozitivan, voleti sebe, hraniti se zdravim mislima , živeti jednostavno, jer male stvari su često velike.
Ne trčite za životom – živite svoj život.
Budite srećni ,ispunjeni osetite životnu energiju. Život je prekratak da biste se osećali lose.
Mi smo tu da Vam pomognemo sa našim peptidima…  Cenite svoje zdravlje, što više investirate u sebe , to više vladate sopstvenim životom. Živite svoje živote najbolje što umete, jer život nema reprizu. Budite srećni. Nije srećan onaj koji ima puno, vać onaj kome malo treba.
Uz pomoć peptida uspešno se borimo protiv procesa starenja, koje nastaje zbog smanjenog broja deoba ćelija i usporene sinteze proteina, (osnovnih materija svih organa i tkiva lјudskog organizma koji regulišu proces starenja).
Naučnici su dokazali da je svako u stanju da živi do 100-110 godina, da svako ima posebnu rezervu ćelija, ali poremećaj peptidne bioregulacije ne dozvolјava nam da postignemo taj limit. Već sprovedena istraživanja na lјudima, dovela su do zaklјučka, da upotreba peptida ne samo da usporava proces starenja, već i podmlađuje organizam!