PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

Bronhijalna astma

Naziv proizvoda Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
Neophodno:    
Peptidni kompleks 3  6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca

 Štitite bronhijalne sluznice od oštećenja, smanjuju alergije

Pobolјšava disanje tkiva  

Peptidni kompleks 12  6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca
Ensil  1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca