PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

BRONHITIS , PNEUMONIJA , EMFIZEM

Naziv proizvoda Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
Neophodno:    
 Peptidni kompleks 3  6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca  

Štitite bronhijalne sluznice od oštećenja,

smanjuju alergije, povećavaju elastičnost alveola

Pobolјšavju disanje tkiva, povećavaju imunitet   

 Peptidni kompleks 12  6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca
 Ensil  1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca
 Imusil  1 kapsula 1 dnevno - 1 mesec