PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

TUBERKOLOZA

Naziv proizvoda Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
Neophodno:    
Peptidni kompleks 3 6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca  

Štitite bronhijalne sluznice od oštećenja,

smanjuju alergije, pobolјšavaju elastičnost alveola,

povećavaju imunitet Pobolјšavaju disanje tkiva i imunitet,

pobolјšavaju otpornost organizma   

Peptidni kompleks 12 6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca
Ensil

1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca 

Imusil 1 kapsula 2 puta dnevno - 1 mesec
Veoma važno:    
Vladoniks  1 puta na dan pre obroka - 3 meseca  Povećavaju imunitet,Pobolјšavaju mikrocirkulaciju 
Olekap  1 kapsula 3 puta dnevno uz obroke - 6 meseci