PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

REUMATSKE GROZNICE,MIOKARDITIS, ENDOKARDITIS

Naziv proizvoda  Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
Neophodno:    
Peptidni kompleks 19   6 kapi spolјa 1 dnevno - 3 meseca Štiti miokard endokard od oštećenja 
Vladoniks   1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca Optimizuje brzinu regeneracije
Veoma važno:    
Olekap   1 kapsula 3 putadnevnouzobroke - 6 meseci   Štiti krvne sudove zaliske srca, regeneracija hrskavice