PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

SRČANA INSUFICIJENCIJA

 Naziv proizvoda Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
 Neophodno:  

 Regulišu rad kardiovaskularnog sistema 

 Ventfort 1 kapsula 2 puta dnevno - 3meseca
 Vladoniks 1 kapsula 2 puta dnevno - 3meseca
 Veoma važno:    
 Olekap   1 kapsula 3 puta dnevno uz obrok - 6 meseci Pobolјšavaju mikrocirkulaciju i regulišu ishranu tkiva, miokarda i vaskularni tonus
 Peptidni kompleks 19  6 kapi spolja 1 dnevno - 3 meseca
 Ensil  1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca