PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

Chitomur - peptid bešike

Cena: 14640,00 rsd

PREPORUČUJE SE KOD:

- HRONIČNI CISTITIS

- POREMEĆAJI MOKRENJA UZROKOVANI OBOLJENJIMA PROSTATE

- POREMEĆAJI MOKRENJA UZROKOVANI MENOPAUZOM

- SPINALNA BEŠIKA

- NEKONTROLISANO MOKRENJE KOD ŽENA