PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

POKLON VAUČER ZA PEPTIDNU TERAPIJU

Cena: .

Vaučeri od 1.500,00  i  500,00 dinara

Opis

  • Prilikom kupovine prve mesečne doze tečnog peptida, dobijate vaučer u vrednosti od 500,00 dinara koji možete da iskoristite prilikom kupovine treće mesečne doze tog istog peptida.

  • Prilikom kupovine prve mesečne doze kapsuliranog peptida, dobijate vaučer u vrednosti od 1.500,00 dinara koji možete da iskoristite prilikom kupovine treće mesečne doze istog peptida.