PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

PK-02
Za centralni i periferni nervni sistem

Cena: 2800,00 rsd

PREPORUČUJE SE ZA:
- sprečavanje preranog starenja,
- sprečavanje cerebralne skleroze i moždanog udara,
- rehabilitaciju posle moždanog udara,
- inflamatorna i degenerativna oboljenja nervnog sistema.