PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

Hipertenzija, kardiopsihoneurosis

Naziv proizvoda

Preporučena upotreba

Mehanizam delovanja

Neophodno:

Peptidni kompleks 2

Peptidni kompleks 3

Peptidni kompleks 19

 

Po 6 kapi spolјa 1 put na dan-3 meseca

Po 6 kapi spolјa 1 put na dan-3 meseca

Po 6 kapi spolјa 1 put na dan-3 meseca

 

Podmlađuju krvne sudove i moždano tkivo, da bi optimizovali regulaciju krvnog pritiska 

Veoma važno:

Olekap

Ventfort

Kalsil-T

 

Po 1 kapsula 2-3 puta dnevno uz obrok-6 meseci

Po 1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca

1 tableta uveče za vreme obroka - 3 meseca

 

Omega-3 i omega-6 smanjuju nivo holesterola u krvi

Podmlađuju krvne sudove

Popunjava nedostatak kalcijuma i magnezijuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv proizvoda Preporučena upotreba Mehanizam delovanja
Neophodno:    
Peptidni kompleks 2 Po 6 kapi spolja, 1 put dnevno - 3 meseca

 

Podmlađuju krvne sudove i moždano tkivo, da bi optimizovali regulaciju krvnog pritiska   

Peptidni kompleks 3

Po 6 kapi spolja, 1 put dnevno - 3 meseca
Peptidni kompleks 19 Po 6 kapi spolja, 1 put dnevno - 3 meseca
Veoma važno:    
Olekap Po 1 kapsula 2-3 puta dnevno uz obrok-6 meseci   Omega-3 i omega-6 smanjuju nivo holesterola u krvi
Ventfort Po 1 kapsula 2 puta dnevno - 3 meseca  Podmlađuju krvne sudove
Kalsil-T 1 tableta uveče za vreme obroka - 3 meseca  Popunjava nedostatak kalcijuma i magnezijuma