PEPTIDI

LEK ZA 21. VEK

Fiksni telefon 011 3373 542
 Mobilni telefon 066 8874 960

Blog

IMUNITET I PEPTIDI

Postoje neki medicinski termini koji se koriste tako često da ljudi obično i ne razmišljaju o

tome šta oni znače. Jedan od ovih popularnih pojmova je imunitet.

Svako je čuo za njega i shvata da je reč o zaštiti organizma od različitih bolesti, ali samo

specijalisti predstavljaju šta je to imuni sistem i kako on radi. Šta je imuni sistem ?

Pogledaj

odlažu starost i vraćaju mladost

Život u savremenom svetu postaje sve veći teret za naš organizam, ali i osim toga,

mnogi statistički podaci pokazuju da se životni vek u razvijenim zemljama sveta

produžava u odnosu na prošlo stoleće.

Pogledaj

sajam za treće doba

Bili smo na sajmu ZA TREĆE DOBA 

Družili smo se sa posetiocima našeg štanda , sa zadovoljnim korisnicima naših preparata,

primili pohvale ,sugestije i stekli nova iskustva, jer nas ona unapređuju i razvijaju.

Pogledaj